Как се задават правелните въпроси?


"Ако не задаваш правилните въпроси, няма как да получаваш правилните отговори. Правилно зададения въпрос често съдържа в себе си и правилния отговор. Задаването на въпрос е диагноза...
 

Казус на тема Мaриана Торчели и работата й в link.com


Tова е историята на Mариана Tорчели и работата и като регионален мениджър в компютърната фирма...
 

Понятие за база от данни


Базата от данни е общодостъпна съвкупност от взаимносвързани данни за многофункционално използване и модифициране от един или няколко потребителя. Всяка база от данни е отражение на определена част от реалния свят, която се разглежда като множество от...
 

Сравнителен анализ на традиционния и модерен дарообмен


В тази курсова работа ще се опитам да направя анализ на дарообменът, както в традиционната му форма така и в съвременното му интерпретиране в модерноста. Основно ще акцентирам върху модерноста, политиката, интересите и властта...
 

Хронични болести и социални ефекти


Есе за социалните ефекти от хронични заболявания, влияние върху социалния статус и социалната активност, социални стратификации на база здравен статус...
 

Образованието като социален институт – еволюция и форми

fatme66
·
11 юни 2014
·
9
·
2,416
·
4

Развитието на образованието винаги е свързано с идеалите на масовата демокрация. Реформаторите ценят образованието само по себе си – заради възможностите, които то предоставя на хората да развиват способностите и наклонностите си...
 

"Защита на гражданското общество" Майкъл Уолзър


Основни теми: гражданското общество-държавата; добрият живот; гражданското общество като съвкупност от групи и идеологии...
 

Писмото. Из една социология на тайната.


По същността си писмеността се противи на всяка тайна. Преди записването да се разпространи повсеместно, дори най-простата сделка е трябвало да се сключва пред свидетели...
 

Възгледите на Вебер за бюрокрацията

Тянata Wee
·
05 юни 2014
·
3
·
918
·
1
·
1

Според Вебер всички големи организации са бюрократични по природа. Думата "бюрокрация" е измислена през 1745г. от някокй си господин Дьо Гурне, който добавил към думата ”бюро”, означаваща, както канцелария, така и писмена маса, окончание...

Избрани критерии за търсене

Социология
Ограничаване на резултатите

По Формати

Курсови работи (526) Лекции (463) още формати...

По Авотрство

Други (2681) Авторски (10)

По Предназначение

за Студенти (2059) за Неучащи (241) още предназначение...

По Университети

Югозападен университ ... (201) УНСС (193) още университети...

По Брой страници

7 - 10 страници (594) 11 - 20 страници (533) още брой страници...