Социологически изследвания


Социологическите изследвания, аналогично на научните изследвания въобще имат за цел формиране на достатъчен обем информация за същността на проблемите, законите, принципите и методите за тяхното изучаване и решаване...
 

Расизмът – същност и история


Особена и крайна форма на отношение спрямо другите е расизмът. Накратко ще направим преглед и на тази форма на нетолернтност, за се види и този модел на отношение спрямо другостта...
 

История на расизма - същност и история


Това е кратък анализ на понятието расизъм и неговата същност, зараждане и развитие през отделните исторически епохи...
 

Мултиетническа същност на българина


Българският народ има история, към която може да погледне без срам, а дори и с радост да опознае корените си. Древното минало разказва за обединението на три основни етноса – славяни, траки и прабългари в един народ...
 

Празникът е събитие на общността


Празникът е събитие на общността, израз на човешката нужда за другия , за среща с него и излизане от природния порядък на нещата, очакване на нов, а не само по-добър свят и живот, на неговата противоположност тук и сега....
 

Интерпретации на "Другостта" в учебниците по история


Това е кратък анализ за интерпретацииите на другостта в учебната литература по история в България и в Балканските страни...
 

Проблемът за конфликтите в човешкото общуване


В случая най- удачно би било ръководителят на организацията да анализира причините за възникване на и след това да се подбере подходящата методика за разрешаването му. В този случай е добре ако всяка от засегнатите страни разкрия своето..
 

Анализ на социалните дейности в Североизточен регион


Анализирането на състоянието на социалните дейности в североизточен регион може да се направи въз основа на “Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2007-2013 г.”. Необходимостта от политически документ, определящ...
 

Глобалният град


От края на 19 век "градът" е една от основните концепции при анализа на модерното общество като специфична пространствена форма на организация на новия вид социални връзки: за радетелите на модерната социология Фердинад Тьонис, Емил Дюркем и Макс Вебер.
 

Анализ на глава "Епохата на необвързаността или голямото преобразуване" от книгата "Общността" на Зигмунд Бауман

06 мар 2012
·
4
·
1,410
·
46
·
52

В тази глава от книгата си "Общността" Зигмунт Бауман разглежда въпроса за управлението, властта и собствеността, както и тяхното влияние върху обществото и общностите...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент