Зигмунд Бауман Глобализацията: последиците за човека


Неравенството между държавите по отношение на доходите се увеличава непрекъснато. Разликата между средните доходи на глава от населението между развитите и развиващите се страни се е устроила за периода 1960 – 1993 година...
 

Социализация. Основни фактори на социализация


Социализацията е процес, който започва от самото раждане на човека, има непрекъснат характер и се разбира цялостното формиране на личността чрез усвояване от индивида на система от знания, норми и ценности...
 

Макс Вебер

15 дек 2007
·
9
·
1,257
·
553
·
295
·
108

Историческа роля на Макс Вебер. 1. Биография 2. Творчески периоди 3. Трудове 4. Проблематика на конфликта в социологията на Макс Вебер
 

Анализ на фирма "Девин"

06 май 2009
·
11
·
1,150
·
436
·
346
·
75
·
1

Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал...
 

Изследване нагласите на младите хора към повишаване на образованието си

28 сеп 2008
·
18
·
2,597
·
372
·
66
·
2

Проблемът на младите хора в България за повишаване на образованието е изключително наболял от доста години. Именно това породи в мен голям интерес, да разбера до колко проблемът е социален и в каква...
 

Социални процеси

04 апр 2008
·
10
·
2,659
·
482
·
233
·
64

Хората в едно общество се различават помежду си. Те са различни не само във физическите си характеристики: пол, възраст, ръст, тегло, цвят на очите, косите, кожата. Те се различават и по начина, по който се обличат, по къщите, в които живеят, по колите...
 

Социални показатели за устойчиво развитие

20 яну 2009
·
13
·
2,053
·
269
·
208
·
56

Устойчивото развитие се свързва с постигане на социална справедливост и екологосъобразност на развитието в рамките на дадена национална икономика или регион. Обвързването на социалното и екологичното се оказва изключително силна основа за тази теория.
 

Интервюто като метод за изследване в социалните системи

26 мар 2009
·
27
·
5,906
·
279
·
287
·
52

Срещат се различни класификации, изградени на различни принципи и изисквания. В едни случаи се използват познанията от езикознанието, според които педагогическите изследвания биват...
 

Безработицата

17 яну 2008
·
11
·
1,560
·
319
·
153
·
52

Избрах тази тема, тъй като въпросът за заетостта и безработицата е централен проблем на всяко общество, в т.ч. и за България. В настоящия момент България се намира в процес на подготовка за членство в ЕС и моите очаквания са, че този проблем...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент