Роля на неправителствените органи- зации в социалната работа с роми


Неправитвлствените организации изпълняват ключова роля в осъществяването на принципите за демократично участие.характерен белег,определящ облика на тези организации е тяхната независимост от дърйавния и от други обществени сектори...
 

Организирана наркопрестъпност


Показва и определя мястото на наркопрестъпността като класически тип престъпност. Идеята тук е да се проследят каналите на наркотици преминаващи през България. Описани са видове наркотични упойващи средства и влиянието, което имат върху индивида...
 

Социологическо познание. Социологически закони и категории


Събития, които на пръв поглед засягат само индивида, в действителност са отражение на много по-мащабни проблеми. Безработицата например може да е лична трагедия за някой, който е уволнен или напуснал доброволно работното си място и не успява...
 

Предмет, структура и задачи на социологията като наука


Поява и развитие на социологическата мисъл - терминът социология е въведен през 30-те години на XIX век от френския мислител Oгюст Kонт и произлиза от...
 

Зигмунд Бауман Глобализацията: последиците за човека


Неравенството между държавите по отношение на доходите се увеличава непрекъснато. Разликата между средните доходи на глава от населението между развитите и развиващите се страни се е устроила за периода 1960 – 1993 година...
 

Методи за събиране социологическа информация


Изследователската стратегия трябва да очертае генералната ориентация, специфичните методи и процедури при набирането на информация и социологическия анализ. според типа на получаваната информация и начина на нейното получаване...
 

Детската престъпност в България


Курсова работа по Социология - Детската престъпност в България – един от най-важните проблеми в страната и основен показател за социална несигурност....
 

Развитие на социологията. Класически социологични теории - К.Маркс


Социологията изучава човешкия обществен живот, групите и обществата...
 

Рисковото общество на Улрих Бек


Под първата и втората модерности Бек разбира едно ново време, настъпило модерността, отвъд постмодерността и породено след дълги социологически дебати ...
 

Социологическа интерпретация на филма “Боен клуб”


Трябва да разберем социологията не само като една “трудна” или “дребнава” наука, изпълнена с множество условности и питания “защо”, а като ресурс за разбиране...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент