Зигмунд Бауман Глобализацията: последиците за човека


Неравенството между държавите по отношение на доходите се увеличава непрекъснато. Разликата между средните доходи на глава от населението между развитите и развиващите се страни се е устроила за периода 1960 – 1993 година...
 

Социализация. Основни фактори на социализация


Социализацията е процес, който започва от самото раждане на човека, има непрекъснат характер и се разбира цялостното формиране на личността чрез усвояване от индивида на система от знания, норми и ценности...
 

Анализ на фирма "Девин"

06 май 2009
·
11
·
1,150
·
421
·
328
·
75
·
1

Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал...
 

Изследване нагласите на младите хора към повишаване на образованието си

28 сеп 2008
·
18
·
2,597
·
353
·
327
·
66
·
2

Проблемът на младите хора в България за повишаване на образованието е изключително наболял от доста години. Именно това породи в мен голям интерес, да разбера до колко проблемът е социален и в каква...
 

Социални процеси

04 апр 2008
·
10
·
2,659
·
465
·
201
·
64

Хората в едно общество се различават помежду си. Те са различни не само във физическите си характеристики: пол, възраст, ръст, тегло, цвят на очите, косите, кожата. Те се различават и по начина, по който се обличат, по къщите, в които живеят, по колите...
 

Социални показатели за устойчиво развитие

20 яну 2009
·
13
·
2,053
·
262
·
197
·
56

Устойчивото развитие се свързва с постигане на социална справедливост и екологосъобразност на развитието в рамките на дадена национална икономика или регион. Обвързването на социалното и екологичното се оказва изключително силна основа за тази теория.
 

Интервюто като метод за изследване в социалните системи

26 мар 2009
·
27
·
5,906
·
269
·
274
·
52

Срещат се различни класификации, изградени на различни принципи и изисквания. В едни случаи се използват познанията от езикознанието, според които педагогическите изследвания биват...
 

Безработицата

17 яну 2008
·
11
·
1,560
·
313
·
52

Избрах тази тема, тъй като въпросът за заетостта и безработицата е централен проблем на всяко общество, в т.ч. и за България. В настоящия момент България се намира в процес на подготовка за членство в ЕС и моите очаквания са, че този проблем...
 

Същност и цели на системата за социално осигуряване


Социалното осигуряване е една изключително специфична и сложна материя в обществения живот и в законодателството на една държава...