Идеалният тип на дървения философ


Курсова работа по Веберовото понятие "идеален тип"...
 

Лекционен материал по Икономическа социология


Въведение в теорията на социологичното знание. Социологията като наука – обща характеристика. Възникване на социологическото познание. Предшественици и основоположници. Социологията в България Емпирично социологическо изследване (ЕСИ). Методи...
 

Дебатът върху рефлексивността, отворен от Бек, Гидънс и Лаш


Концептът „рефлексивност” в контекста на символната и културна основа на социалността. Разлика между постмодерност и рефлексивна модерност Граници на придвидимата и калкулируема субектност: появата на квази-субекта...
 

Жизнен свят и всекидневие


По времето, когато Шютц пише „чужденецът“, в Сащ властват парсънс и идеите му за самодействието на системата. Според Шютц нашите мисли за света стават елементи от този свят, в който живеем...
 

Социално прогнозиране


Всекидневното съществуване на човека е неизбежно свързано с изучаването и опознаването на околната среда. Това опознаване включва пълната времева плоскост, в която се развива битието – тоест събитията се изучават в светлината на техния минал,...
 

Изследователски методи в социологията


Проблемите, с които се занимават социолозите както в теорстизирането, така и в изследванията си, често са близки до тези, вълнуващи много други хора...
 

Социологията като социоанализа


Рефлексивната социология на Пиер Бурдийо, представяща социологията като социоанализа...
 

Господството като основа за прилагане на социологическото знание във филма "В като Вендета"


На първо време е редно да се каже , че събитията от този филм не са перфектни примери за демонстриране на това как господството може да бъде основа за прилагане на социологическо знание по простата причина, че не са истински...
 

Анализ на “Размисли върху идеята за българската толерантност”


В текста на френският специалист Марин Роайе, озаглавен “Размисли върху идеята за българската толерантност”, се поставя под въпрос и се разглежда толерантността на българският народ. Понятието “толерантност” е представено от философска и социологическа...
 

Представи на българина към здравословният начин на живот и нагласи към такъв жизнен стил


Въведение в темата на изследването. Цели и задачи на изследването. Изследователски хипотези. Метод за набиране на информация. Представителност на изследването. Осигуряване на достоверността на изследването. Анкетна карта – въпроси и отговори...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент