Зависимост между доход и образование


Един от вечните проблеми, които хората трябва да разрешават е свързан с неравенството в разпределението на доходите. Във връзка с това възникват множество въпроси, като например...
 

Икономическа социология


=Допускането на революционния път на развитие на обществото, като той обяснява кога (при какви условия) това е възможно да стане. Стига до извода, че това е възможно, когато настъпва конфликт между производителните сили...
 

Теории за икономическо развитие


1.Теорията на У.Ростоу Той твърди,че националната икономика се развива като преминава през 5 етапа,те се различават по между си по следните критерии: - технологическа съображеност - степен на икономическо развитие...
 

Влиянието на смъртността върху естествения прираст в България


Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност...
 

Лингвистичното насилие при бизнес комуникациите


Речта е уникално и универсално средство за създаване и поддържане на полезни и приятни отношения между хората,в това число и между бизнеса и техните клиенти.Колкото по-добре е развита речта,толкова по-ефикасни са тези отношения..Изключителна е ролята на р
 

Модни насоки - определени като опасни за жените


От векове стремежът към красота тласка хората към определени модели, на които да подражават. Обикновено това са стереотипи, които обществото възприема като норма и налага върху големи групи от хора...
 

Статистически методи в емпиричните изследвания


Студентите в извадката са 85. От тях 57 са посочили, че компютърната грамотност е изключително важна. Това се равнява на 67,1% от всички, които са посочили отговор на този въпрос....
 

Какво е "идеален тип" според Макс Вебер


Есе на тема "Идеалнит тип според Макс Вебер". В есето са разработени нчкои основни концепции на Макс Вебер....
 

Социология и икономикс в Eвропа и САЩ


След 20-те години една от основните тенденции в развитието на социлогията е "раздробяването" й на социологически дисциплини...
 

Социална политика на община


Представя описание и запознаване на общината със студентите, интересни факти и бъдеще на общината...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент