Зависимост между доход и образование


Един от вечните проблеми, които хората трябва да разрешават е свързан с неравенството в разпределението на доходите. Във връзка с това възникват множество въпроси, като например...
 

Социология и икономикс в Eвропа и САЩ


След 20-те години една от основните тенденции в развитието на социлогията е "раздробяването" й на социологически дисциплини...
 

Какво е "идеален тип" според Макс Вебер


Есе на тема "Идеалнит тип според Макс Вебер". В есето са разработени нчкои основни концепции на Макс Вебер....
 

Статистически методи в емпиричните изследвания


Студентите в извадката са 85. От тях 57 са посочили, че компютърната грамотност е изключително важна. Това се равнява на 67,1% от всички, които са посочили отговор на този въпрос....
 

Модни насоки - определени като опасни за жените


От векове стремежът към красота тласка хората към определени модели, на които да подражават. Обикновено това са стереотипи, които обществото възприема като норма и налага върху големи групи от хора...
 

Лингвистичното насилие при бизнес комуникациите


Речта е уникално и универсално средство за създаване и поддържане на полезни и приятни отношения между хората,в това число и между бизнеса и техните клиенти.Колкото по-добре е развита речта,толкова по-ефикасни са тези отношения..Изключителна е ролята на р
 

Влиянието на смъртността върху естествения прираст в България


Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност...
 

Теории за икономическо развитие


1.Теорията на У.Ростоу Той твърди,че националната икономика се развива като преминава през 5 етапа,те се различават по между си по следните критерии: - технологическа съображеност - степен на икономическо развитие...
 

Икономическа социология


=Допускането на революционния път на развитие на обществото, като той обяснява кога (при какви условия) това е възможно да стане. Стига до извода, че това е възможно, когато настъпва конфликт между производителните сили...
 

Социална политика на община


Представя описание и запознаване на общината със студентите, интересни факти и бъдеще на общината...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент