Социално включване на хора с увреждания

18 ное 2012
·
30
·
12,470
·
494
·
617
·
143

Социално включване на хора с увреждания, европейски политики за приобщаване на хората с увреждания....
 

Михелс и железния закон на олигархията - приложим или не в наши дни


Курсова работа по икономическа социология, разглеждаща не/приложимостта на железния закон на олигархията на михелс, както и връзката му с гъвкави форми на работа, като teleworking и т.н....
 

Социологически проблеми на интеграцията на ромските деца

11 яну 2007
·
21
·
2,978
·
1,494
·
452
·
91

Интегрирането на ромите е желателно да започне от най-ранна детска възраст,т.е. ромските деца първи трябва да се приобщят към общността.
 

Социална интеграция на хората с увреждания


През 2005 г., Националния статистически институт по проект, финансиран от Статистическата служба на Европейския съюз, проведе изследване сред хората с увреждания с цел установяване здравния и социален статус на хората...
 

Курсова работа по SPSS

04 фев 2010
·
16
·
2,175
·
255
·
349
·
66

Статистически анализ на едномерно честотно разпределение...
 

Дух и култура на жилищен комплекс "Люлин“

05 яну 2012
·
31
·
5,958
·
130
·
160
·
57

„Люлин“ е най – големият жилищен комплекс, както в София, така и в България. По официални данни от 2011-та година жителите му са 114 910 хил. В повечето подобни писмени работи се разглеждат духа, бита и културата на определен град, а какво остава за...
 

Теория на демографския преход – същност, характеристика и особености

22 мар 2008
·
16
·
4,716
·
505
·
340
·
56
·
1

Етимологически терминът “демография” е образуван от две старогръцки думи “демос” – народ и “графос” – описание и означава “народоописание”.
 

Междуличностни отношения. Работа в екип

23 яну 2008
·
21
·
3,503
·
934
·
451
·
50

Основни колективни спорове, възникващи в екипна работа и опции за тяхното избягване.
 

Пазаруват ли българите в интернет

09 юни 2009
·
4
·
343
·
109
·
124
·
49

Проект за емпирично социологическо изследване на тема Пазаруват ли българите в интернет...
 

Проблеми и перспективи пред българския нестопански сектор


Нестопанският сектор има огромно влияние в съвременния свят. Третият сектор или нестопанския сектор има значение по отношение на: решаване на остри социални въпроси –например, свързани с наболели проблеми...