Социални неравенства. Видове


1. Схващания за неравенството 2.Бедноста като социално неравенство 3. Видове неравенства 3.1. Икономическо неравенство 3.2. Политическо неравенство 3.3. Културно неравенство 3.4. Социални слоеве, касти, класи 3.5. Интеграцията -...
 

Дом за стари хора Радост


Бизнес план за създаване и управление на дом за стари хора Радост...
 

Бедността като социален проблем


Бедността представлява един от най-съществените социални проблеми. Този проблем съдържа в себе си многообразие от социологически понятия и категории. Без понятия като икономически статус и доход, социално неравенство и стратификация, разпределение...
 

Анализ на Капиталистическата революция - Бъргър


В първа глава Бъргър ни обещава да дефинира и очертае капитализма като феномен. Трябва да поставим този феномен в някаква теоретична рамка като разгледаме една по една всяка съставна цялост на това явление...
 

Анализ на изследване с качествени методи


Изследвано е явление с два качествени метода - дълбочинно интервю и фокус група. Направено е сравнение на данните от двата метода са анализирани резултатите....
 

Демокрацията като форма на управление и приложението й в България


Демокрацията живее от съвместната работа на своите граждани. Условие за да се ангажираш е знанието. Само този, който познава в основи механизмите и институциите в една демократична държава, може да се ангажира. Затова разпространението на това знание...
 

Анализ на рекламата на кафе „Нова Бразилия” чрез използване на качествения метода интервю

06 май 2009
·
10
·
1,097
·
167
·
151
·
27
·
1

Използването на един или друг метод зависи от характера на търсената информация (поведенческа или самосъзнателна), възрастовата структура на изследваните...
 

„Животинската ферма" - Джордж Оруел


Темата ще послужи на студенти, при подготовката им за изпит...
 

Политическият лидер


Политическият лидер - ражда се, или се създава...
 

Ролята на социалния работник при екипния подход при лица с ДЦП

02 дек 2008
·
11
·
1,195
·
109
·
142
·
24

Изразът "централно координационно смущение /ЦКС/" за пръв път е използван от Войта за обозначение на това преходно състояние на бебето през първата година от живота му...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент