Представи на българина към здравословния начин на живот и нагласи към такъв жизнен стил

14 окт 2009
·
18
·
1,743
·
303
·
249
·
7
·
1

Семестриален проект по Икономическа Социология с разработени анкетна карта, инструкция за анкетъора и програма за обработка на информацията...
 

Тълпа. Същност и класификация


Същност и характеристики на тълпата. Ролята на водачът в тълпата според Льобон. Класификация на видовете тълпи. Видове тълпи според Льобон...
 

Обосноваване на понятието " дете в риск"

09 мар 2009
·
8
·
1,154
·
238
·
196

Като деца в риск се определят деца и млади хора, които поради социални, материални или здравословни причини нямат възможност да изградят пълноценна връзка между себе си и обществото...
 

Корупцията в България

25 фев 2009
·
15
·
1,681
·
244
·
295

Настоящата курсова работа е посветена на личното облагодетелстване, използвайки служебно положение. Или с други думи – корупцията в България и отношението на българина към нея. ...
 

Тема:”Употребата на алкохол сред подрастващото население /14-20 г./ ”

17 май 2009
·
6
·
789
·
194
·
192

Пиенето на алкохол е познато за нашето общество от много години. Алкохолът съпровожда множество социални събития от жизнения път на българина и употребата му в определени граници се приема за нормална...
 

Тема по социология

05 юни 2009
·
19
·
2,079
·
62
·
53

Качество на работните условия и среда в организацията...
 

Разработване на програма за ЕСИ на тема:”Отношение на българина към състоянието на престъпността в България и причините за нея”


Разработване на ЕСИ.Постановка на проблема.Теоретични аспекти на въпроса .Кратко описание на изследването. Аналитични данни. Регистрирана престъпност...
 

Отношението на българина към корупцията, изводи и очаквания относно бъдещето на този проблем


Този проект е написан относно проблема с взимането на подкупи, използвайки служебно положение и отношението и мнението на българина по този въпрос. Или с други думи – корупцията в България...
 

Съвременни социално – либерални основания за реформиране на социалноосигурителната система в България


Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят посредством разпределение на членовете на съвкупността от осигурени...
 

Отношението на българина към собственото му здраве


Целта на настоящото ЕСИ е да се установи какво е отношението на българина към здравето му. Какво прави българинът, за да живее по-здравословно...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент