Предмет, структура и задачи на социологията като наука


I.Поява и развитие на социологическата мисъл- терминът социология е въведен през 30- те години на XIX век от френския мислител Огюст Конт и произлиза от латинската дума “societas” (общество) и гръцката дума...
 

Възникване и развитие на социологията в България


Според историците на българската наука за 1-ви път термина социология е употребен от Любен Каравелов. Приблизително по същото време достиженията на западно европейската...
 

Предмет на социологията


Понятието „социология”, възникване на науката и особености в нейното развитие...
 

История на социалните дейности


Историята на социалната работа в българската историография е нова научна област и има за цел да запознае, с възникването и развитието на грижите, помощта и закрилата на бедни, както и със създаването и функционирането на съответните заведения...
 

Семейството-основна клетка на обществото. Функции на семейството


Темата за семейството и отношенията в него е обект на изследвания на учени от различни научни направления – философи, психолози, педагози, социолози и други специалисти...
 

Термини и същност на НПО


Концепция за гражданското общество (ГО) – ГО е област, намираща се между домакинствата и държавата, в която има условия за съвместна и специфична дейност. ГО обхваща всички сдружения на гражданите, независимо дали са политически мотивирани...
 

Въведение в социологията като наука


Възникване на социологията като наука. Теоретични и социални предпоставки- като самостоятелна наука социологията се оформя през 30-те години на XIX век. За първи път термина социология е употребен през 1839 г...
 

Социология


Възникване на социологията като наука. Теоретични и социални предпоставки. Като самостоятелна наука социологията се оформя в 30-те години на 19 век....
 

Пищови по индустриална социология


1.Възникване на социологията като наука. Социологията има полугръцки – полулатински произход. Съставено е от лат. дума "социос" socius, която означава сдружение, съединение, съвместен живот на хора в обществото, гръц. дума "логос"...
 

Социология и икономика


Граници на икономическата наука, като социална наука. Икономиката, като обект на социологически анализ. Основни проблеми на икономическата социология....
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент