Семейството-основна клетка на обществото. Функции на семейството


Темата за семейството и отношенията в него е обект на изследвания на учени от различни научни направления – философи, психолози, педагози, социолози и други специалисти...
 

История на социалните дейности


Историята на социалната работа в българската историография е нова научна област и има за цел да запознае, с възникването и развитието на грижите, помощта и закрилата на бедни, както и със създаването и функционирането на съответните заведения...
 

Предмет, структура и задачи на социологията като наука


I.Поява и развитие на социологическата мисъл- терминът социология е въведен през 30- те години на XIX век от френския мислител Огюст Конт и произлиза от латинската дума “societas” (общество) и гръцката дума...
 

Социология и икономика


Граници на икономическата наука, като социална наука. Икономиката, като обект на социологически анализ. Основни проблеми на икономическата социология....
 

Пищови по индустриална социология


1.Възникване на социологията като наука. Социологията има полугръцки – полулатински произход. Съставено е от лат. дума "социос" socius, която означава сдружение, съединение, съвместен живот на хора в обществото, гръц. дума "логос"...
 

Социология


Възникване на социологията като наука. Теоретични и социални предпоставки. Като самостоятелна наука социологията се оформя в 30-те години на 19 век....
 

Въведение в социологията като наука


Възникване на социологията като наука. Теоретични и социални предпоставки- като самостоятелна наука социологията се оформя през 30-те години на XIX век. За първи път термина социология е употребен през 1839 г...
 

Термини и същност на НПО


Концепция за гражданското общество (ГО) – ГО е област, намираща се между домакинствата и държавата, в която има условия за съвместна и специфична дейност. ГО обхваща всички сдружения на гражданите, независимо дали са политически мотивирани...
 

Предмет на социологията


Понятието „социология”, възникване на науката и особености в нейното развитие...
 

Възникване и развитие на социологията в България


Според историците на българската наука за 1-ви път термина социология е употребен от Любен Каравелов. Приблизително по същото време достиженията на западно европейската...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Социология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент